Disclaimer

https://magnoliacoaching.nl, verleent je hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door https://magnoliacoaching.nl, en derden zijn aangeleverd. Janneke Hendriks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Janneke Hendriks.

Cookies
De website gebruikt alleen de technisch noodzakelijke cookies.
Er worden geen gegevens van u vastgelegd.